Vkládání a balení do fólie

Selektivní balení je řešení pro další variabilitu


Balení do fólie po jednotlivých kusech a výroba setů zkompletovaných z rozličných příloh a vkladů je artikl, který tvoří zhruba čtvrtinu objemu naší produkce. Základním cílem je zajistit stabilitu setů
a ochranu konkrétního produktu. V setech můžeme jednak vkládat do katalogu, nebo také na základní katalog v určeném pořadí další přikládat. Dodatečný efekt na přání je zaujmout efektivním reklamním sdělením např. barevnou folií. Nabízíme různé druhy fólií např. polyethylenové (PE), polypropylenové (BOPP) a poslední době žádané ekologicky přívětivější z recyklovaných BIOsměsí popřípadě kompostovatelnou kukuřičnou fólii (Maisfolie).

Samostatně nebo do setu

Obecně v oblasti vkládání a balení do fólie nabízíme široké spektrum možností zpracování. Konkrétní použité technologie určíme podle počtu a typu příloh a vkladů. Na linkách SITMA a RUBIN můžeme využít až 8 stanic k tomu určených. Balicí linka BUHRS disponuje dokonce 14 stanicemi, které lze využít řízeně navíc i pro tzv. selektivní balení.

Většina produktů, které tyto linky opouští, jsou kompletní sety skládající se z mnoha variant vkladů
a příloh, vše (podle přesně stanovených variabilních specifikací pořadí) zabaleno do fólie. Vlastní set může být dodatečně tzv. smrštěn. Jde o zahřátí v tepelném tunelu na přesnou teplotu tak, aby došlo ke kontrolovanému smrštění fólie. Obal tak optimálně fixuje vlastní obsah a event. zajišťuje dokonalou čitelnost adres a obrazu.

Třídit znamená výhodnější cenu poštovného...

V roce 2019 jsme na balících linkách zpracovali 84,4 Mio různých produktů. Více než 90% z nich je personalizovaných a následně poštovně tříděných. Tento proces požadují klienti s ohledem na neustále se zvyšující ceny poštovného. Díky předtřídění jednotlivých tiskovin, nebo jejich kompletů do poštou požadovaných svazků, dosáhnou na nejlepší možné ceny za odeslání zásilek.

3D vklady - Pick And Place

Kromě možných příloh a vkladů, kterými mohou být letáky, odpovědní obálky, prospekty a jiné tiskoviny, dokážeme pomocí technologie Pick And Place přikládat také tzv. 3D objekty. Vesměs se často jedná o různé ploché balíčky krémů, šampónů a jiných vzorků, které nelze jinak běžným nakladačem do setu umístit. Vzorky jsou odebírány ze streamu a jsou pomocí fugitivního (opakovaně volně odnímatelného) lepidla fixovány na hlavní katalog. Naše technologie umožňuje vložit vždy jen jednu takovou přílohu do zhotovovaného setu.

Selektivní balení v setu

Důležitou roli ve zpracování balených produktů hraje selektivní balení pro ty klienty, kteří vzhledem
k velkému objemu produkce chtějí variabilně snížit počty komponent v setech pro úsporu nákladů.
Tato technologie využívá personalizovaného zpracování jednotlivých setů. Základ tvoří adresný katalog s dodatečnou identifikací např. QR kódem, nebo jen prostým číselným označením. Podle toho se řídí činnost stanic pro selektivní vkládání příloh. Jak polotovar postupuje po dráze balící linky, dochází na jednotlivých stanicích k rozhodovacímu procesu, zda vložit nebo nevložit přílohu. Vzniká tak originální personalizovaný produkt přímo podle specifikace z databáze klienta pro daného adresáta.

Jdeme BIOcestou

Jste vstřícní ekologickém přístupu? Ani nám není životní prostředí lhostejné. Proto úzce spolupracujeme na testování s dodavateli a výzkumnými centry na širokém využití ekologicky šetrných čirých BIOfolií z recyklátu a poloprůhledných kompostovatelných kukuřičných Maisfolií. Věříme, že tím společně maličko přispějeme ke zdravějšímu prostředí a životu.

Užitečné odkazy

Fólie může být ve svém barevném provedení i velmi lákavý marketingový prvek. Inspiraci najdete v galerii.

Připravili jsme pro Vás soubor technických dokumentů, které by Vám mohli pomoci.
-

Některé úkoly vyžadují specifické
a přesné zadání. Použijte k tomu určené formuláře.

Zašlete nám Vaši specifikaci

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.