Optimalizace

Specifikace k provedení optimalizace dat poštovních zásilek

** Číslo POSTCARD je identifikace klienta u příslušné pošty. Příjemce faktury (debitor) i odesílatel by měli být zaregistrováni. Registrace debitora je především kvůli platebnímu styku, odesílatele pak pro evidenci v systému a možnost optimalizace dat.