DV frankatura DP

Žádost o přidělení tarifní frankatury DV pro Deutsche Post AG

** Číslo POSTCARD je identifikace klienta u německé pošty. Příjemce faktury (debitor) i odesílatel musejí být zaregistrováni u Deutsche Post AG. Registrace debitora je především kvůli platebnímu styku, odesílatele pak pro evidenci v systému a možnost optimalizace dat.