PRIMERA MC14

01.02.2020

Zvažujete jak co nejlépe a rychle zpracovat Vaše tiskoviny do sešitové vazby V1?
S naší novou automatizovanou linkou PRIMERA MC14 to nebude žádný problém! Díky nejnovější technologii v oblasti zhotovení vazby V1 teď zvládneme ještě větší množství bez ohledu na počet verzí, které chcete zpracovat. S automatickým procesem seřízení to jde téměř samo.

Elektronika nahrazuje mechaniku

Právě tímto směrem se REUS nyní vydává i na poli sešitové vazby V1. Model PRIMERA MC14 je řešením, které nabízí požadovaný výkon a efektivitu v přechodech mezi jednotlivými zakázkami. Technologie dodaná společností Müller Martini disponuje elektronickým ovládáním a plně automatickým procesem seřízení. Zajišťuje tím nejen komfort obsluhy, ale především efektivitu při zpracování variantně složitých produktů, kdy (byť jen krátké) časy seřízení lineárně narůstají s počtem verzí. Elektronické ovládání, logické uspořádání a systémová kontrola zajišťují hladký průběh zakázky
a bezproblémový přechod mezi jednotlivými variantami produktů. Maximální výkon 14.000 ks/hod nabízí dostupné kapacity i pro větší objemy produkce. Díky automatizaci se časy seřízení pohybují v řádech minut, což plně vyhovuje aktuálním standardům a požadavkům společnosti na obecné zlepšování výrobních procesů.

Technologie s myšlenkou

Důmyslně promyšlená koncepce

Celkem je možné využít pro snášení složek čtyři nakladače plochého stohu (optimální  pro štangle - streamy) a dva nakladače s vertikálním stohem pro složky volně ložené. Nechybí nakladač obálek (Falzanleger) ani lepička zboží (Kartenkleber) s možností vlepu na určené místo. Linka je koncipována na provoz také ve dvojprodukci pro mini formáty již od 86 mm výšky a 63 mm šířky. V plné své výbavě obsahuje linka také dráhu SITMA na vklady. Kromě standardních rotačních nakladačů je zde k dispozici také systém Pick And Place, zařízení na lepení 3D příloh pomocí fugitivního odnímatelného lepidla.

Koncepce celého systému je navržena tak, aby obě linky (PRIMERA i SITMA) mohly produkovat také souběžně a nezávisle na sobě. To znamená, že je možné nejen využít obě sestavy v in-line produkci sešitové vazby V1 s jedním vlepem před šitím, až se čtyřmi vloženými přílohami a lepeným 3D objektem pro jeden definovaný produkt, ale také v paralelní produkci dvou nezávislých produktů vazby a vkládání. V případě SITMY to zajišťují off-line nakladače hlavního katalogu. Jeden rotační pro slabé produkty a jeden stohový pro silné brožury.